HOTEL D’INSECTES: CONSTRUIM EL DEL JARDÍ DE BIODIVERSITAT

Un hotel d’insectes és un refugi on aquests organismes poden criar-hi o restar protegits durant les temporades desfavorables. Es tracta d’un petit magatzem amb diferents substrats. Usualment tenen un aspecte similar a aquest: Recentment moltes espècies d’insectes tenen dificultats per  a viure i multiplicar-se. Hem reduït les poblacions per un ús desmesurat d’insecticides i herbicides. Les […]

Continue reading →