CENTRE BIODIVERSITAT *


Centre de Biodiversitat de Planoles
Centre de Biodiversitat de Planoles

 

*Biodiversitat o diversitat biològica:
Varietat de vida en totes les seves formes, nivells i combinacions, inclosa la diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espècies (interespecífica i intraespecífica) i la diversitat genètica.

Extret de ConservacioCat